SIDENE VEDLIKEHOLDES

Gjelder for følgende foretak:

 

Oslo universitetssykehus HF

Telefon sentralbord: 02770

(fra utland: +47 915 02770)

Finn oss på
facebook
twitter

 

Sykehuset Telemark HF

Telefon sentralbord: 3500 3500

 

Sykehuset i Vestfold HF

Telefon sentralbord: 33 34 20 00

 

Sykehusapotekene HF

Telefon sentralbord: 23 13 52 00

 

Helse Sør-Øst RHF

Telefon sentralbord: 02411

 

Sykehuspartner

Telefon sentralbord: 32 23 53 00

 

Akershus universitetssykehus (AHUS)

Telefon sentralbord: 02900

 

Sykehuset Innlandet HF

Telefon sentralbord: 06200

 

Sunnaas sykehus HF

Telefon sentralbord: 66 96 90 00

 

Sykehuset Østfold HF

Telefon sentralbord: 08600

 

Sørlandet sykehus

Telefon sentralbord: 03738

 

Vestre Viken

Telefon sentralbord: 03525