Videre drift av generell kirurgi ved SSF

Klinikk somatikk Flekkefjord (SSF) har fortsatt utfordringer med å få tak i personell til å dekke tjenestene innen generell kirurgi. Administrerende direktør Nina Mevold besluttet derfor å bruke mer tid på å vurdere videre tiltak for planlagt kirurgi samt traume og øyeblikkelig hjelp-kirurgi ved SSF.

Signy Svendsen
Publisert 14.10.2022

Administrerende direktør har vedtatt, etter innspill fra arbeidsgruppen som jobber med løsninger for midlertidig driftsmodell for generell kirurgi ved SSF, å videreføre nåværende drift for elektiv/planlagt kirurgi frem til 7. november, altså uke 45.

For øyeblikkelig hjelp og traumemottak i generell kirurgi ved SSF, jobber foretaket med en midlertidig løsning frem mot 1. september 2023.

Det pågår parallelt et arbeid med å få på plass nettverk og annet samarbeid med andre foretak i og utenfor det regionale helseforetaket som kan gi ambulering av nødvendig helsepersonell til SSF.Innad i SSHF arbeides det også aktivt med å overføre flere typer operasjoner til SSF for også å avhjelpe med å få ned ventelister i foretaket og gi økt aktivitet til SSF. Da saken ble behandlet i foretaksledelsen 11. oktober, ble det i vedtaket avklart at administrerende direktør ber fagdirektør følge opp anbefalingene fra fagråd om satsing på laparoskopisk lyskebrokk ved SSF, samt å følge opp anbefalingene fra fagråd om avklaring og oppfølging av galleoperasjoner ved SSF.

Det skal videre legges til rette for at LIS1 ved SSF skal arbeide fire uker i akuttmottak SSK ved virkning fra desember 2022 (eventuelt januar 2023) for å fylle alle læringsmål og at kompetansebygging og hospitering ved SSK for relevante medarbeidere i SSF starter opp så snart som mulig.

For mer bakgrunnsinformasjon, les sak 168-2022 fra styremøtet 6. oktober:

Stengning av øyeblikkelig hjelp generell kirurgi og traumemottak ved SSF​​