Styret i Sørlandet sykehus vedtar forelegget

Styret i Sørlandet sykehus HF (SSHF) valgte i kveldens ekstraordinære styremøte å vedta forelegget fra Agder statsadvokatembetet på 1 million kroner.

Publisert 31.03.2022

- Styret valgte å følge innstillingen til administrerende direktør om å vedta boten. I likhet med administrerende direktør tar styret saken på største alvor og anser det som viktig for alle parter at straffesaken avsluttes. Det gjør vi gjennom å vedta forelegget, sier styreleder Bjørn Walle i en kommentar.

Grunnlaget for forelegget er tidsmessig avgrenset til perioden februar 2019 til januar 2020. Statsadvokaten legger til grunn at SSHF i denne perioden unnlot å planlegge, styre, korrigere og kontrollere gjeldende leges arbeid under spesialisering, slik at han ble i stand til å utøve helsetjenestene forsvarlig og i tråd med lovpålagte plikter.

 - Jeg har overfor fagmiljøene, tillitsvalgte og styret understreket det faktum at foretaket har fått forelegget fordi vi har hatt manglende system på overordnet nivå. Det er mitt ansvar som administrerende direktør å sikre at systemene er på plass. Jeg er oppriktig lei meg for de konsekvensene dette har hatt for flere pasienter som følge av dette, sier administrerende direktør Nina Mevold.

- Foretaket har gjennom de siste årene utviklet overordnede systemer som styrker pasientsikkerheten, dokumenterer ansattes kompetanse og gjør det lettere for ansatte å melde uønskede hendelser og følge opp disse. Vi jobber kontinuerlig med forbedrings- og kvalitetsarbeid for å unngå at tilsvarende skal skje igjen.