Redusert sommeraktivitet ved Sørlandet sykehus Flekkefjord

Det er over hele landet utfordringer for sykehusene å få nok kompetent helsepersonell til å dekke vaktene gjennom sommeren. Dette medfører at SSHF ikke klarer å levere kirurgisk øyeblikkelig hjelp tjenester i Flekkefjord fra 15. juli til 9. august. I disse tre ukene vil disse pasientene bli kjørt til sykehuset i Kristiansand.

Signy Svendsen
Publisert 31.05.2022
Sist oppdatert 15.07.2022

- Dette betyr at de pasientene vest i Agder som etter en ulykke vanligvis ville bli kjørt i ambulanse til Flekkefjord, i disse tre ukene fraktes til Kristiansand i stedet, sier klinikkdirektør somatikk Sørlandet sykehus Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen.

- Samtidig er det viktig å understreke at vi har full traumekompetent vurderingskompetanse tilgjengelig på sykehuset for pasienter som likevel kommer til oss, legger han til.

For SSHF er det viktig å kunne gi ansatte god og sammenhengende ferie etter to krevende år med pandemi. Samtidig er det vanskelig å rekruttere sommervikarer til å dekke opp de ledige vaktene.

- Vi har forsøkt å få tak i vikarer både gjennom egne kontakter og vikarbyrå, men vi fisker i tomt vann, for å si det slik. Det er ikke ledig helsepersonell å oppdrive. Dette er en nasjonal utfordring, og flere sykehus må nok planlegge for lavere aktivitet og flytting av pasienter enten mellom sykehus og/eller mellom avdelinger i eget sykehus, mener Øystein Evjen Olsen.

En av utfordringen for SSHF har vært å dekke kirurgisk vaktordning for overleger i generell kirurgi i Flekkefjord. Den 27.4.22 orienterte klinikkdirektør Olsen administrerende direktør Nina Mevold om at klinikken ikke har fått flere vikarer og at det er behov for å iverksette nye tiltak for å sikre pasienttilbudet til Listers befolkning.
- Vi har diskutert ulike løsninger, og kommet frem til at det å flytte kirurgisk øyeblikkelig hjelp fra Flekkefjord til Kristiansand i denne perioden, vil være den beste løsningen for å sikre pasientbehandlingen ved Sørlandet sykehus Flekkefjord sier Olsen.

- Ved å gjøre det på denne måten, vil vi kunne opprettholde blant annet akutt ortopedi, medisin og fødetilbud som normalt gjennom sommeren, legger han til.  

Klinikkdirektøren medgir at en slik løsning får konsekvenser for flere deler av foretaket – blant annet begge de to andre somatiske klinikkene, ambulanse, røntgen med flere.
- Det blir utfordringer, men jeg er glad for at alle klinikkene i foretaket sammen arbeider frem løsninger til det beste for pasientene i hele Agder.

Tillitsvalgte, verneombud, brukerrepresentant og berørte avdelinger skal nå utgjøre en gruppe som skal legge til rette for endring av pasientforløpene i disse ukene samt håndtere konsekvensene og forholde seg til de ulike risikoelementene som er meldt inn fra klinikkene og stabsavdelingene.

- Før administrerende direktør foretar en endelig beslutning så skal dette forankres hos brukerutvalget og relevante kommuner og det skal utarbeides god informasjon til befolkningen, understreker Øystein Evjen Olsen. 

Fungerende direktør vedtok 15/7-22, at sommerstenging av generell kirurgiske tjenester ved SSF, slik beskrevet og vedtatt i FL sak 167-2022, blir utvidet med ett døgn fra opprinnelig planlagt avslutning mandag 08.08 kl 08.00 til ny avslutning tirsdag 09.08 kl 08.00.