Oversikt over styresaker i forbindelse med saken om uønskede hendelser

Publisert 28.03.2022
Sist oppdatert 27.03.2023

Her er informasjon og dokumentasjon til styret samlet, i kronologisk rekkefølge. De samme dokumentene er å finne under styredokumentene for hvert styremøte frem til februar 2022.

April
ADs orientering – Informasjon om uønskede hendelser ved SSF

J
uni
ADs orientering - Oppsummering av status og svar på tilsyn knyttet til SSF

Administrerende direktør har satt i gang arbeidet med videreutvikling og styrking av kvalitetssystemet til SSHF, og i dette arbeidet legges det inn rutiner for å bedre styrets mulighet til å gjennomføre sitt tilsynsarbeid.