Nå blir det enklere å følge opp barns kontakt med sykehuset

Som forelder/foresatt kan du nå få tilgang til egne barns helseopplysninger via helsenorge.no. Målet er å gjøre det enklere å følge opp barnas kontakt med sykehuset.

Publisert 30.05.2022
Sist oppdatert 01.11.2022
Mbil viser nettsiden til nettstedet til helsenorge.no.

Forelder /foresatt til barn opp til 12 år kan logge inn på helsenorge.no​ og:

  • Lese innkallingsbrev til barnet og si ifra hvis timen ikke passer
  • Bruke muligheten til å ha digital dialog med sykehuset (på vegne av sitt barn)
  • Sende inn ulike skjema på vegne av barnet
  • Se deler av barnets journal. Journaldokumenter som ikke skal være synlig for barnet eller det foreldre/foresatte, unntas fra innsyn på samme måte som det i dag gjøres for ungdom over 15 år og voksne.
Forelder / foresatt til ungdom mellom 12 og 15 år kan logge inn på helsenorge.no og:

  •  Sende inn ulike skjema på vegne av ungdommen
Det er bare journaldokumenter som er opprettet etter 1. april 2022 på barn under 12 år som nå blir digitalt tilgjengelige.

Ungdom mellom 12 og 16 år får kun tilgang til enkelte digitale skjema og kan per i dag ikke benytte digitale tjenester knyttet til spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no.
 
Se helsenorge.no for informasjon om hvordan foreldre kan representere egne barn, eventuelt kan man ringe veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 .