Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Kunnskap om virkningen av koronavaksinering, kunstig intelligens i kreftbehandling og rusavhengiges vei til rusfrihet. I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over. 65 prosent av RHF-enes forskningsmidler ble tildelt kliniske studier.

Publisert 01.06.2022

Forskere og innovatører i helseforetakene arbeider hver dag med å skape resultater til beste for pasienten. Helseforetakene er store kunnskapsorganisasjoner som bringer fram ny forskning og kunnskap til bruk i pasientbehandlingen. De fire regionale helseforetakene presenterer, for niende gang, en rapport med gode prosjekter fra små og store sykehus over hele landet.​

Nasjona​l rapport for forskning og innovasjon