Forebygging psykisk helse

Åpen linje inn

Ambulant akutteam ved DPS Østre Agder åpner telefonen for deg som strever med depresjon og/eller selvmordstanker, og pårørende som er bekymret for noens psykiske helse.

Publisert 13.09.2022
Sist oppdatert 15.06.2023

I forbindelse med verdensdagen for selvmordsforebygging, og verdensdagen for psykisk helse, kjører Ambulant akutteam ved DPS Østre Agder pilotprosjektet «Åpen linje inn». 

Det betyr at hvis du har depresjonssymptomer og/eller selvmordstanker kan du ta direkte kontakt med Ambulant akutteam på telefon for å få hjelp. Du trenger ikke å gå via fastlege, legevakt eller andre hjelpeinstanser for å få henvisning. 

Du kan også ta kontakt dersom du er pårørende, venn eller nabo og er bekymret for noen i din krets.

Du kan ta kontakt på telefon 97 52 49 34 mellom kl 10.00 og 20.00 alle dager. Pilotprosjektet varer ut 2023.​

​Hensikten med deltakelse i folkehelsekampanjen er å gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for brukere. Håpet er at de som synes det er vanskelig å søke hjelp når de må gjennom «henvisningsmølla», kanskje vil ha lavere terskel for å søke hjelp når hjelpen kun er en telefonsamtale unna.

Utgangspunktet vårt for dette arbeidet er at det rammer hardt å miste noen, og vi har ingen å miste.

Det er Arendal kommune, Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) og Ambulant akutteam (AAT) ved DPS Østre Agder som sammen deltar i folkehelsekampanjen med fokus på forebygging av depresjon og selvmord.​​