- Bedre rustet til å håndtere utfordringer

Det sier en deltakerne på vårt «Mestringskurs for pårørende». Kurset er et tilbud for pårørende, som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Første kurs startet mars 2020 og etterspørselen øker.

Publisert 17.02.2022

Andre kursdeltakere har liknende erfaringer:

«Så mye gjenkjenning som gir forklaring på mine opplevelser.»

«Fikk forståelse av at jeg ikke er alene, og større forståelse på hvorfor jeg reagerer som jeg gjør»

«Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. Mange pårørende går ofte med tanker, påkjenninger og utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Erfaring viser at det å møte andre i lignende situasjoner kan være bra i sårbare faser i livet.»

Det sier spesialutdannet sosionom Ann Christin Haugen, en av initiativtakerne til kurset som nå har hatt rundt 100 deltakere siden oppstarten.

Mestringskurset tilbyr informasjon, veiledning og støtte til pårørende. Kurset har som mål å øke kunnskap og forståelse om hva det innebærer å være pårørende til en med rusavhengighet, med fokus på økt mestring i eget liv.

Deltakerne på Mestringskurs for pårørende kommer fra alle typer familier. Rus er ikke forbeholdt noen spesielle typer familier

Ann Christin Haugen​

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), kommuner i Agder (Kristiansand, Arendal og Lister), pårørende med egenerfaring og Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring (KEPPO).

Nye kurs starter opp våren 2022 med følgende samlinger:

  • ​Kristiansand: 3., 10., 17. og 24. mars
  • Arendal: 25. april, 2., 9., og 16. mai

Kursene varer fra kl.12.00-15.00 alle dager.

Kan dette være aktuelt for deg, eller kjenner du noen som det kan være aktuelt for, ta kontakt med:

  • Sørlandet sykehus, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling

    Tlf: 38 13 26 00