Samhandlingsmidler 2022

Nå kan du søke om samhandlingsmidler for 2022.

Helse Sør-Øst RHF har også i år tildelt samhandlingsmidler til Helsefellesskapet Agder.
For 2022 er potten på kroner 841.000.

Søknadsfrist er 13.05.2022.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med nasjonale og regionale føringer. Det vises i den forbindelse til Nasjonal helse- og sykehusplan og etablering av helsefellesskap og de fire angitte prioriterte pasientgrupper:

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

Prosjektet må også være i tråd med Helsefellesskapet Agders strategiplan.


Søknaden må synliggjøre følgende:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Budsjett med beskrivelse av bidrag fra henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Midlene skal understøtte helseforetakets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknaden og i rapporteringen for bruk av midlene. Prosjektets sluttrapport sendes  til  Helsefellesskapet Agder. 

Felles søknadskjema 2022.pdf

Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-2023
Strategi for Helsefellesskapet Agder 2019-2021
Søknadnadene vurderes slik

Søknaden sendes: mirjam.smedsrod@sshf.no​
Helsefellesskapet beslutter tildelingen 10.juni, og vedtaket kan ikke påklages.​Sist oppdatert 16.03.2022