Ny metode for Takrolimus fra 01.06.2022

Fra 01.06. 2022 innfører Avdeling for medisinsk biokjemi ny metode for Takrolimus.

Publisert 01.06.2022

​Metoden måler i gjennomsnitt  omtrent tilsvarende nivå som den gamle: +0,3 ug/L (95% KI 0,1-0,5 ug/L) ved verdier < 15ug/L. Sammenliknet med OUS Rikshospitalet måler lokal metode i gjennomsnitt 28 % høyere verdier (95% KI 24-33%). Dette skyldes medbestemmelse av metabolitter av Takrolimus ved bruk av immunkjemiske metoder. Vær også oppmerksom på at enkeltpasienter kan ha betydelig større forskjell mellom metodene. Dette kan avklares for den enkelte pasient ved å bestille analysen både lokalt og som sendeprøve til OUS Rikshospitalet ( i DIPS «B-Takrolimus OUS RH).

Ved spørsmål ta gjerne kontakt.​

Avdeling for medisinsk biokjemi 

Fagbioingeniør Bente Omdal, 3807 3461
Overlege Kristin Lilleholt, 3803 8607»