Apekopper

Diagnostikk av apekopper utføres ved OUS, Ullevål. Apekoppe-virus DNA påvises direkte i prøvematerialet med PCR. Prøver til apekoppe-virus PCR skal sendes som egen prøve uten andre undersøkelser tilknyttet.

Publisert 03.08.2022

Diagnostikk av andre agens hos pasienter der apekopper mistenkes:
Etter avtale med utførende avdeling ved Ullevål sendes ev øvrige prøver som tas på pasient med mistenkt apekopper også inntil videre til Ullevål.

Prøvetaking:
Påse at forsvarlige smitteverntiltak følges, se lenker fra FHI: Apekopper - FHI
Apekoppeviruset er definert som risikogruppe 3. Personell som tar prøven bør benytte personlig beskyttelsesutstyr (PPE), se Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten.

Laboratoriesikkerhet:
For å sikre forsvarlig håndtering av prøven i laboratoriet må rekvirent desinfisere prøveglasset på utsiden (tilsvarende TB-prøver) og transporteres prøven i en egen ytre beholder. Pasientmateriale (uavhengig av hva som skal undersøkes i den aktuell prøve) må merkes tydelig med “mulig apekopper".

Sending og transport:
PÅSE MERKING! Prøvematerialer fra pasienter med mistenkt apekoppevirus-infeksjon kan etter avtale mellom Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSHF, og utførende avdeling ved OUS sendes direkte til

Oslo Universitetssykehus,
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Ullevål,
Postboks4956 Nydalen,
0424 OSLO.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSHF, kan også videresende prøver (særlig aktuelt for prøver tatt på SSHF).

For mer informasjon, se Laboratoriehåndbok Sørlandet sykehus (labfag.no)

Ståle Tofteland
Overlege PhD / Medisinsk faglig rådgiver
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK