Aldersjustering av referanseområde for Folat

Aldersjustering av referanseområder for Folat. Gyldig fra og med 1.februar 2022.

Publisert 22.02.2022

​Unge barn har høyere serum-folat nivå en eldre barn og voksne. Derfor justerer vi Folat-referanseområdet for barn fra 0 til og med 3 års alder som følgende: ​

Serum-Folat (nmol/L)
​0-12 måneder
​>20
​13-23 måneder
​>15
​2-3 år
​>10

Ingen endring for personer fra og med 4 års alder.
For bakgrunnsinfo og hjelp til tolkning, se her: Folat

Overlege Thomas Hundhausen
Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Sørlandet Sykehus HF​