Fagkurs

Forbedringsveileder 23-24

Har du kunnskap innen kontinuerlig forbedring, og lyst til å støtte andre som skal i gang med forbedringsarbeid? Bli med på forbedringsveilederopplæring Agder.

Tid og sted

Når

Se program lenger nede på siden for datoer.

Delta på forbedringsveileder

Sørlandet sykehus og kommunene på Agder samarbeider om regional forbedringsveilederopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. Deltakerne vil få fordypning i forbedringskunnskap, og lære om grunnleggende metoder innen veiledning. 

Innhold
Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsarbeid, primært knyttet til den regionale forbedringsagentutdanning Agder som avvikles parallelt. 

Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. Det blir stort fokus på din rolle og funksjon som veileder, og dypdykk i forbedringsmetodikk og verktøy. Selve opplæringen går over fem måneder og videreføres med nettverkssamlinger og veiledning av forbedringsagent frem til sommeren.

Utdanningen består av 
  • Fire fysiske heldagssamlinger
  • Fire korte, digitale nettverkssamlinger
  • To halvdagssamlinger sammen med forbedringsagentene
  • Veiledning av forbedringsagent/forbedringsteam ca en gang i måneden
Nettverk for forbedringsveiledere videreføres etter opplæringsperioden.

Det er totalt 20 plasser, fordelt mellom SSHF og kommunene. I SSHF vil klinikk- og stabsdirektører prioritere hvilke kandidater som skal få plass.

Søknadsfrist er 26. mai 2023. Alle søkere vil få svar innen 16. juni. 


Program

24. og 25.8.
08.30-15.30 (begge dager)
Oppstartsamling, to påfølgende dager (fysisk)
1.9.
09.00-12.00
Delta på litt av oppstartsamling med forbedringsagentene (fysisk)
14.9.
13.30-15.00
Nettverkssamling (digital)
19.10.
08.30-15.30
Heldagssamling (fysisk)
16.11.
13.30-15.00
Nettverkssamling (digital)
11.1.24
08.30-15.30
Heldagssamling (fysisk)
7.3.
13.30-15.00
Nettverkssamling (digital)
25.4.
13.30-15.00
Nettverkssamling (digital)
30.5.
12.00-15.30
Felles avslutning med agenter (fysisk)


Målgruppe

Deltakere må ha kompetanse på systematisk forbedringsarbeid.   Eksempelvis regional forbedringsagentutdanning Agder, IHI, Nordisk forbedringsagentutdanning, 
Scottish Fellowship eller Forbedringsutdanning for leger (FUL), deltakelse i HSØ Læringsnettverk i forbedringsarbeid/pasientforløp eller HSØ prosessveilederkurs/nettverk.

Lang erfaring med systematisk forbedringsarbeid og/eller annen tilsvarende opplæring kan kompensere for dette. Deltakerne bør ha erfaring med å lede et forbedringsarbeid med bruk av kunnskap og verktøy som inngår i forbedringsmodellen (jf. Forbedringsguiden, I trygge hender 24/7).

Lederforankring og krav

Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. Det er en forutsetning at nærmeste leder legger til rette for at deltakeren kan være med på samlinger, gjøre forberedelser og ha tid til veiledning av forbedringsarbeid (ca. en gang i måneden frem til mai).

Det forventes deltakelse på alle samlinger, og betydelig innsats i forberedelser til samlinger og i veiledning av forbedringsagent. Deltaker og nærmeste leder må også forplikte seg til at deltakeren skal bidra med veiledning av flere forbedringsarbeid etter avsluttet utdanning.

Forbedringsveilederopplæringen er gratis, og inkluderer undervisning og enkel servering på fysiske samlinger. Arbeidsgiver må selv dekke tidsbruk og eventuelle reisekostnader. 

Kontakt