Fagkurs

Empatisk Kommunikasjon - et fire trinns kommunikasjonsverktøy - fordypningskurs

5.
mars
2024
3 dager
  1. 05. mar. 2024, 09:30 - 15:00
  2. 13. mar. 2024, 09:30 - 15:00
  3. 20. mar. 2024, 09:30 - 15:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 05. mar. 2024, 09:30 - 15:00
  2. 13. mar. 2024, 09:30 - 15:00
  3. 20. mar. 2024, 09:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Egsveien 100, bygg 8
Kursrom 2 (KEPPO)

Delta

Frist for påmelding: 26. feb. 2024
Påmelding i Læringsportalen

Kort om kurset

Dette tre dagers fordypningskurset i Empatisk Kommunikasjon (EK) er for fagpersoner som har tatt introduksjonskurset i EK og som ønsker å få mer kunnskap om og øvelse i dette fire- trinns samtaleverktøyet.
Fordypningskurset tar for seg anerkjente psykologiske teorier og forskning, i tillegg til mye praktisk øvelse og erfaringsdeling rundt bruken av samtaleverktøyet.

EK kan blant annet brukes i møter med mennesker som står i utfordrende situasjoner (pasienter/pårørende), i medarbeidersamtaler og som kollegaveiledning. Gjennom å bruke dette verktøyet kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.
Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Kurset er gratis.


Læringsmål

Hovedmål: Kursdeltakerne praktiserer Empatisk Kommunikasjon med sine holdninger og som verktøy i sine menneskemøter. De er i stand til å evaluere seg selv og analysere samtalen for slik å kunne være i en modningsprosess med hensyn til å anvende verktøyet.

Kunnskapsmål: Kursdeltakerne har god kunnskap om de fire trinnene i Empatisk Kommunikasjon, samt teorier og forskningsresultater som verktøyet bygger på. De har analyseverktøy for å kunne forstå det som har kommet frem under samtalen og bidra til ny innsikt hos samtalepartneren.

Holdningsmål: Kursdeltakerne viser i øvingene og i refleksjonsnotatene at deres bruk og forståelse av empati og speiling, er en døråpner for å "finne den andre der han er" (Søren Kierkegaard). De har øvd seg på selv å tre tilbake og lytte til den andre og vente med egne erfaringer, refleksjoner og råd.

Ferdighetsmål: Kursdeltakerne har ved hjelp av mange grundige treninger etterfulgt av refleksjon, tilbakemelding og veiledning, blitt trygge på å bruke verktøyet.


Kontakt