Reiseutgifter for barn som pårørende

Barn kan få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp.

Publisert 09.04.2018
Sist oppdatert 08.12.2022

Reise dit helsepersonell yter helsehjelp
Barn som pårørende og etterlatte får dekket utgifter ved reise til helsepersonell som skal bidra til at de får informasjon og nødvendig oppfølging, som følge av at barnets forelder, søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det samme gjelder når foreldre eller søsken dør.

Rettigheten gjelder imidlertid ikke når barn og unge reiser for å besøke eller ha samvær med foreldre eller søsken.

Det er viktig å merke seg at barn som pårørende ikke skal betale egenandel når de er under 16 år, og at rettigheten til å få dekket reiseutgifter etter denne bestemmelsen gjelder til 18 år.

Hvordan få dekket reiseutgifter
For å søke om å få dekket reiseutgifter for barnet, må Pasientreisers reiseregningsskjema på papir fylles ut og sendes i posten. Det er viktig at oppmøtebekreftelse fra helsepersonell eller behandler legges ved søknaden.

Reiseregningsskjemaet og veileder til utfylling finner du på:

helsenorge.no

Skjema for oppmøtebekreftelse og dokumentasjon for pårørende finner du på:

pasientreiser.no


Denne teksten er utviklet i samarbeid med Pasientreiser HF.