Nytt kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlig personell

Barneansvarlige og ledere har nå tilgang til ny kunnskap og nye anbefalinger om hvordan de kan støtte arbeidet med barn som er pårørende. Kunnskapsgrunnlaget oppsummerer forskning og erfaring fra over 10 år med barneansvarlig personell som lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten.

Eivind Thorsen
Publisert 17.02.2022
Sist oppdatert 22.02.2022
Figurer som fremstiller menneskeskikkelser. To voksne med to barn og ett helsepersonell

Oppgaver og ansvar for barneansvarlige og ledere

Kunnskapsgrunnlaget gir forslag til hvilke oppgaver barneansvarlig personell bør ivareta og hvilken kompetanse de trenger. Siden barneansvarligrollen er avhengig av god lederstøtte gir dokumentet også forslag til oppgaver og ansvar for ledere.

Vi tenker kunnskapsgrunnlaget som et oppslagsverk eller grunnlagsdokument for både barneansvarlige, ledere og koordinatorer av barn som pårørende-arbeidet i helseforetakene. Målet er at de kan få ende mer kunnskap til å utforme og organisere barneansvarligrollen og ikke minst tilpasse rollen til de ulike forholdene ved et sykehus. Dette sier Siri Gjesdahl, lederen for BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.


Om barneansvarlig personell

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a pålegger spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell i alle enheter innen psykisk helse, rusbehandling og enheter som har pasienter med alvorlig sykdom eller skade.

Barneansvarliges funksjon er å støtte helsepersonell og ledere når de skal sørge for at barn som pårørende – pasientens mindreårige barn og søsken – får den informasjonen og oppfølgingen de trenger når foreldre eller søsken er syke eller dør.

 

Helseforetakene har etterlyst klarere anbefalinger

Utviklingen av anbefalingene har vært et samarbeid i fagnettverk som BarnsBeste drifter for spesialisthelsetjenesten. Alle helseforetakene i Norge deltar i nettverket.

Vi har driftet nettverket, som vi kaller koordinatornettverket, siden 2011. Barneansvarlig personell er et tema vi har jobbet sammen om lenge. Helseforetakene har etterlyst klarere og mer konkrete anbefalinger for barneansvarligrollen og nå har vi jobbet det frem sammen med dem, sier Gjesdahl.

Siri Gjesdahl.jpg

Leder BarnsBeste, Siri Gjesdahl


Grunnlaget for anbefalingene

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene er utviklet i tråd med gjeldende lovbestemmelser, offentlige føringer og aktuell forskning. BarnsBeste har også samlet erfaring og kunnskap fra alle helseforetakene, blant annet gjennom en spørreundersøkelse med svar fra over 1000 barneansvarlige.

Det er nå over 2200 barneansvarlige ved landet sykehus og det blir stadig flere. Det sier noe om hvor viktige de barneansvarlige er blitt når de støtter helsepersonell og ledere i barn som pårørende-arbeidet. Vårt håp er at dokumentet bidrar til fortsatt utvikling av barneansvarligrollen i årene som kommer. Vi kommer til å holde det oppdatert med ny kunnskap og erfaringer, avslutter Siri Gjesdahl.

 

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalinger for barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten kan leses og lastes ned fra barnsbeste.no.


​​​