Skip Navigation Links.

Ortopedisk rehabilitering 

 
Enhet for ortopedisk rehabilitering
 

Enhet for Ortopedisk rehabilitering gir tilbud om rehabilitering til personer etter multitraume (sammensatte, omfattende skader etter alvorlige ulykker, for eksempel trafikkulykke), benamputasjon, større brudd, samt etter skulder-/ hofte-/ kneproteseoperasjon. Enheten har utarbeidet behandlingslinjer til alle tilbudene.

Enhet for nevrologisk rehabilitering ivaretar Sørlandet sykehus oppgaver innen spesialisert rehabilitering av ortopedi.

Enheten har 16 senger, og to pasienthotellsenger, samt inntil 6 dagpasienter. Enheten har tverrfaglig team fordelt på sykepleiere/spesialsykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter / spesialergoterapeuter, fysioterapeuter/ spesialfysioterapeuter og sosionom.  Enheten er døgnbemannet hele uken.

Enhetsleder: Linda Somdal

linda.somdal@sshf.no 


Kontakt oss
Telefon 38149300

Besøksadresse
Bispegra 40, 4604 Kristiansand

Postadresse
SSHF AFR Bispegra 40, Pb: 40 4604 Kristiansand
Link til kart på gule sider


Publisert 29.02.2012 11:57 | Endret 10.12.2012 09:59 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Kurs kommunehelsetj. 231112

2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240