Velkommen til Sørlandet sykehus HF 

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for befolkningen i Agderfylkene, og har også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget er ca 280 000 mennesker.

SSHF har stor bredde i behandlingstilbudet, og god rekruttering av medarbeidere innen de fleste fagområder. Medarbeidere med god kompetanse ved alle tre lokasjoner, høy grad av forskning og et godt organisert kvalitetsarbeid, høy prioritering av pasientsikkerhet og høy kostnadseffektivitet gjør at SSHF har et godt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten, i tråd med befolkningens behov. 

Fem satsingsområder:

  • Kvalitet og pasientsikkerhet - i trygge hender
  • Kultur for helhet
  • Samhandling for høyere kvalitet og effektivitet
  • Rusbehandling - SSHF i bresjen for kunnskapsbassert behandling
  • Kreftbehandling - det beste foretak utenfor regionsykehus

   

Sentralbord: 03738

Nødnummer 113

Kontaktinformasjon

 Årlig melding

 Nøkkeltall

2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240